Lista aktualności Lista aktualności

Zgłaszanie szkód łowieckich - Nowelizacja Prawa Łowieckiego

INFORMACJA

Dla osób zgłaszających szkody łowieckie

w uprawach i płodach rolnych

 

Nadleśnictwo Rudka informuje, że ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy  - Prawo łowieckie została opublikowana 30 marca br. (Dz. U. poz. 651). Zgodnie z nowymi przepisami

od 1 kwietnia 2018 r.

wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne

w uprawach i płodach rolnych powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Wniosek o szacowanie szkód powinien zawierać w szczególności:

  • Imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
  • Wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  • Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół

składający się z:

 

  • Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na  miejsce wystąpienia szkody,
  • Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
  • Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.