Lista aktualności Lista aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE ONG

Nadleśnictwo Rudka informuje, że z dniem 9.07.2018 roku rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie powierzchni wyłączonych z użytkowania na terenie Nadleśnictwa Rudka – zwanych obszarami nieobjętymi gospodarowaniem (w skrócie: ONG). W związku z opracowaniem Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Rudka na okres: 1.01.2018 – 31.12.2027, zasięg wyznaczonych obszarów nieobjętych gospodarowaniem na terenie Nadleśnictwa Rudka poddany został aktualizacji i weryfikacji.

Materiały dotyczące aktualnych obszarów nieobjętych gospodarowaniem na terenie Nadleśnictwa Rudka zamieszczono w zakładce: Konsultacje społeczne.

 

Uwagi do przedstawionych materiałów można zgłaszać:  do 10 sierpnia 2018 roku

  • drogą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Rudka, ul. Olendzka 31,  17 - 123 Rudka;
  • drogą elektroniczną na e-mail: rudka@bialystok.lasy.gov.pl.