Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy zostali przeszkoleni z rozpoznawania grzybów

4 czerwca br. na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Koryciny w Izbie Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dąbek” odbyło się szkolenie pt. „Ochrona gatunkowa grzybów wielkoowocnikowych a realizacja zabiegów gospodarczych w lasach”.

Celem szkolenia było przede wszystkim zapoznanie leśniczych i pozostałych pracowników SL z wybranymi gatunkami grzybów wielkoowocnikowych objętych ochroną prawną oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy przy realizacji zabiegów gospodarczych w lasach. Prowadzącym szkolenie był dr hab. inż. Andrzej Szczepkowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Wydziału Leśnego – Katedry Ochrony Lasu i Ekologii.

Dotychczas na terenie Nadleśnictwa Rudka stwierdzono 3 gatunki grzybów objętych ochroną częściową. Potencjalnie może występować 15 gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 25 gatunków objętych ochroną częściową.

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich była teoria, podczas której omówiono obowiązujące przepisy dotyczące grzybów ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku oraz omówiono gatunki grzybów chronionych, mogących potencjalnie występować na terenie Nadleśnictwa Rudka. Natomiast część praktyczna odbyła się w znajdujący nieopodal Rezerwacie Przyrody Koryciny. Podczas spaceru ścieżką edukacyjną „Dębowy las”, każdy mógł sprawdzić zdobyte umiejętności rozpoznawania grzybów wielkoowocnikowych znajdujących się w rezerwacie. Ostatnim punktem szkolenia był wspólny posiłek pod wiatą turystyczną, podczas którego nie zabrakło wspólnych rozmów nt. grzybów, tych trujących i jadalnych, rzadkich i powszechnie występujących.