Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy zostali przeszkoleni z rozpoznawania roślin chronionych

1 lipca br. w Nadleśnictwie Rudka odbyło się szkolenie pt. „Ochrona gatunkowa roślin a realizacja zabiegów gospodarczych w lasach”.

Celem szkolenia było przede wszystkim zapoznanie leśniczych, podleśniczych i pozostałych pracowników SL z wybranymi gatunkami roślin zielnych objętych ochroną prawną oraz praktyczne wykorzystanie tej wiedzy przy realizacji zabiegów gospodarczych w lasach. Prowadzącym szkolenie był dr inż. Dan Wołkowycki z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej.

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich była teoria, podczas której omówiono obowiązujące przepisy dotyczące roślin ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku oraz omówiono gatunki roślin chronionych, mogących potencjalnie występować na terenie Nadleśnictwa Rudka. Natomiast część praktyczna odbyła się w terenie. Podczas spaceru, każdy mógł sprawdzić zdobyte umiejętności rozpoznawania roślin w naturze. Uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć gatunki roślin podlegające ochronie częściowej takie jak: Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), Miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), Podkolan biały (Platanthera bifolia), Widłak wroniec (Huperzia selago).  Ciekawostką przyrodniczą okazało się występowanie Czerńca gronkowego (Actaea spicata), którego obecność została stwierdzona po raz pierwszy, natomiast w leśnictwie Wyliny stwierdzono występowanie Pełnika europejskiego (Trollius europaeus), podlegającego ścisłej ochronie gatunkowej.