Lista aktualności Lista aktualności

Od 95 lat pracujemy dla dobra lasu i ludzi

28 czerwca 1924 r. podpisano w Polsce dokument powołujący Lasy Państwowe.

Po I wojnie światowej polskie władze musiały uporać się z wieloma problemami. Jednym z nich była konieczność opieki nad kurczącymi się zasobami lasów. Ogromne zniszczenia, bałagan administracyjny oraz rozdrobnienie własności nie ułatwiały zadania. To właśnie wtedy kształtował się etos polskiego leśnika w poczuciu odpowiedzialności za przyrodę i dobrobyt odradzającego się z niebytu państwa. Napięcia geopolityczne wokół Polski, rozchwiana polityka wewnętrzna czy światowy kryzys ekonomiczny to tylko część przeciwności, z którymi musiała się mierzyć leśna administracja. Ówczesne okoliczności sprawiły, że Lasy Państwowe przyjęły aktualną do dziś zasadę samofinansowania, przejmując szereg obowiązków, odciążając tym samym państwo, a niejednokrotnie wspomagając jego pilne potrzeby. 

Po 95 latach tworzenia własnej historii Lasy Państwowe nadal są strukturą odpowiadającą wyzwaniom współczesności. Dostarczają obecnie ponad 90 proc. drewna, które jest podstawą światowego sukcesu polskich firm meblarskich, papierniczych czy producentów stolarki okiennej. Ten w pełni odnawialny surowiec, uznany za strategiczny dla Polski, umożliwia pracę około 350 tys. osób w prywatnych zakładach usług leśnych oraz firmach przerabiających drewno i wytwarzających produkty z drewna. LP dbają o różnorodność biologiczną lasów, chronią je przed wieloma zagrożeniami – klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, a także przed skutkami kłusownictwa i wandalizmu. LP są rzetelnym płatnikiem wszelkich danin publicznych. Rocznie z tytułu VAT, wpłaty 2 proc. od przychodów ze sprzedaży drewna, CIT, podatków lokalnych oraz składek społecznych wpłacają do budżetu państwa i samorządów łącznie 2,5 mld zł. Dodatkowo wspierają swoimi środkami z funduszu leśnego rozmaite cele, które leżą w interesie ogólnospołecznym, m.in. wsparcie działalności parków narodowych, badania naukowe, budowa dróg i inne.

Od 95 lat pracujemy dla dobra lasu i ludzi, godząc różne potrzeby, różne cele, które czasem trudno ze sobą pogodzić, szukając najlepszych rozwiązań i wsłuchując się w głos przyrody i ludzi, dbając o lasy, chroniąc je, dostarczając ludziom drewno i zapewniając zarazem miejsce do wypoczynku. Gospodarujemy lasem w taki sposób, by pogodzić wszystkie jego funkcje jednocześnie. Mimo historycznych zakrętów i zmian funkcjonujemy do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością. Służymy Polsce, spełniając swoje zadania w taki sposób, aby spełnić potrzeby ludzi, a zarazem chronić i powiększać przyrodnicze zasoby.