Lista aktualności Lista aktualności

Studenci w Nadleśnictwie Rudka

8 maja br. na terenie Nadleśnictwa Rudka gościliśmy studentów z Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

Wyjazd został zorganizowany w ramach koła naukowego pn. „Gospodarowanie Środowiskiem", którego opiekunem naukowym jest dr inż. Sławomir Snarski.

Celem koła jest doskonalenie i porządkowanie wiedzy w zakresie gospodarowania środowiskiem na obszarach przyrodniczo cennych, a także analiza wykorzystania potencjału turystycznego w rozwoju gospodarczym regionu.

Pierwszym punktem spotkania była wizyta w biurze Nadleśnictwa, gdzie studenci mogli obejrzeć film i wysłuchać prezentacji nt. działalności Nadleśnictwa Rudka, oraz zwiedzić biuro i mieszczący się nieopodal Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny wraz z „Mini arboretum". Następnie grupa udała się do Rezerwatu Przyrody Koryciny na ścieżkę edukacyjną „Dębowy Las", gdzie mogła zaobserwować sukcesję zbiorowisk leśnych powstałych na gruntach porolnych. Kolejnym punktem wizyty było Gospodarstwo Szkółkarskie Koryciny, gdzie miejscowy leśniczy opowiedział o produkcji szkółkarskiej w Nadleśnictwie. Ostatnim punktem spotkania było ognisko podsumowujące studencką wizytę oraz ciepły posiłek od leśników  pod wiatą turystyczną.