Lista aktualności Lista aktualności

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Nadleśnictwie Rudka

„Współpraca z samorządami” to było hasło przewodnie spotkania w dniu 3 czerwca, które odbyło się w Gospodarstwie Szkółkarskim Koryciny.

Gościliśmy grupę osób z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddziału białostockiego. Nie bez powodu spotkanie odbyło się właśnie w Nadleśnictwie Rudka. Największa ilość lasów prywatnych w Polsce, położonych na terenie 2 województw, 5 starostw i 21 gmin, oddaje charakter tego miejsca. Nadleśnictwo Rudka podejmuje współpracę w obrębie wszystkich jednostek administracji publicznej współpracując ze szkołami, samorządami, jednostkami porządku publicznego, parkami, kołami łowieckimi i stowarzyszeniami.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej skupia obecnie trzynaście oddziałów na terenie całego kraju. Towarzystwo stawia sobie za zadanie promowanie walorów ziemi łomżyńskiej oraz samego miasta Łomży.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wizyty w Rezerwacie Przyrody Koryciny, gdzie grupa mogła zaobserwować sukcesję zbiorowisk leśnych powstałych na gruntach porolnych. Podczas spaceru po ścieżce edukacyjnej „Dębowy las" nie zabrakło pytań dotyczących roślin chronionych oraz zwierząt żyjących w rezerwacie. Następnie grupę przejął miejscowy leśniczy szkółkarz, który opowiedział o produkcji szkółkarskiej prowadzonej przez Nadleśnictwo. W dalszej kolejności udaliśmy się do Izby Edukacyjnej „Dąbek", gdzie obejrzeliśmy premierowy film o działalności rudzkich leśników. Ostatnim punktem spotkania było ognisko podsumowujące wizytę oraz ciepły posiłek pod wiatą turystyczną.