Gekennzeichneter Inhalt

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Rudka jest jednym z trzydziestu jeden nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Jest to jedno z największych Nadleśnictw w kraju.

Swoim zasięgiem obejmuje obszar 240 tys. ha. Rozciąga się na nieskażonych terenach południowej części województwa podlaskiego, pomiędzy rzekami Bug i Narew. Fragmentem nadbużańskim obejmuje również część województwa mazowieckiego.  Nadleśnictwo zarządza lasami będącymi własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ponad 15 tys. ha oraz nadzoruje gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych na powierzchni prawie 34 tys. ha położonych na terenie 2 województw (podlaskiego i mazowieckiego), 5 powiatów (białostockiego, bielskiego, ostrowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego) i 21 jednostek samorządowych.