Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zasoby leśne

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Rudka są: las świeży i las mieszany świeży. Średni wiek drzewostanów to 62 lata, a przeciętna zasobność przekracza 244 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

 • bory i bory mieszane (Bs, Bśw, Bw, BMśw, BMśw, BMw, BMb) – 13,39% (1922,30 ha)
 • lasy i lasy mieszane (LMśw, LMw, LMb, Lśw, Lw) – 83,20% (11917,87 ha)
 • olsy i olsy jesionowe (Ol, OlJ) – 3,38% (483,70 ha)

Udział gatunków lasotwórczych

 • 40,06  %  – sosna, modrzew, daglezja
 •  5,37 % –  świerk
 • 31,56 % – dąb, jesion, grab
 • 12,35 %  – brzoza
 • 9,47 % –  olsza
 • 1,19 %  – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 4,89 %    – I klasa
 • 13,57 %  – II klasa
 • 40,75 %  – III klasa
 • 22,10 %  – IV klasa
 • 6,33 %    – V klasa
 • 12,36 %. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 278 m3/ha
 • Modrzew – 236 m3/ha
 • Świerk – 260 m3/ha
 • Dąb – 203 m3/ha
 • Jesion – 207m3/ha
 • Grab– 172 m3/ha
 • Brzoza – 219 m3/ha
 • Olsza – 259 m3/ha
 • Topola– 270 m3/ha
 • Osika– 281 m3/ha