Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Rudka
Nadleśnictwo Rudka
85 730 58 00
85 739 42 65

Nadleśnictwo Rudka
ul. Olendzka 31
17-123 Rudka
NIP: 543-020-11-69

Nadleśniczy
Tadeusz Zawistowski
85-7305800
Z-ca Nadleśniczego
Sylwester Kowalczuk
661303047; 85-7305806
Główny Ksiegowy
Jolanta Karolczuk
661303049; 85-7305803
Inżynier Nadzoru
Daniel Antoni Bańkowski
661303051; 85-7305805
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Radziszewski
661303067; 85-7305805
Komendant Straży Leśnej
Jerzy Józef Stępkowski
661303043; 85-7305804
Sekretarz
Tadeusz Gawrysiak
661303042; 85-7305802

Dział Administracyjno Gospodarczy, BHP

Katarzyna Tyborowska
Referent ds. administracyjnych
Phone number: 85-7305800
Mirosław Siemieńczuk
Specjalist ds. bhp
Phone number: 661303040; 85-7305814
Krzysztof Mazur
Referent ds. infrastruktury
Phone number: 661303059; 85-7305814
Sylwia Baranowska
Specjalista ds. zamówień publicznych
Phone number: 661303078; 85-7305819
Adam Kostro
referent ds. gospodarki mieszkaniowej
Phone number: 85-7305819

Kadry

Wiktoria Kozłowska
Specjalista ds. osobowych
Phone number: 85-7305810

Dział Finansowo Ksiegowy

Iwona Półtorak
Księgowa
Phone number: 85-7305813
Małgorzata Safaryn
Księgowa
Phone number: 85-7305813
Alicja Safaryn
Księgowa ds. rozliczeń
Phone number: 85-7305812
Anna Wasielewska
Kasjer
Phone number: 85-7305813

Dział Gospodarki Leśnej

Joanna Wasilewska
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania
Phone number: 85-7305811
Krzysztof Maliszewski
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Phone number: 661303048; 85-7305809
Irena Mazur
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Phone number: 695300553; 85-7305809
Hieronima Buniowska
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
Phone number: 85-7305807
Błażej Safaryn
Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji i zagospodarowania turystycznego, redaktor strony www, operator LMN
Phone number: 609806189; 85-7305807
Edyta Moczulska
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Phone number: 695303280; 85-7305808

Posterunek Straży Leśnej

Andrzej Anusiewicz
Strażnik Leśny
Phone number: 691523023; 85-7305804
Grzegorz Sakowicz
Strażnik Leśny
Phone number: 661303045; 85-7305804